stock-photo-195431407

Bonusi novčano iz statistike

Nivo Bodovi  Saradnici u mreži Min Max
2 200 BV 3-4                    8.00 €                123.00 €
3 500 (min. 200 Lično) 7-8                  13.00 €                283.00 €
4 1000 (min. 200 Lično) 15-20                  20.00 €                350.00 €
5 2000 (min. 200 Lično) 35-45                  26.00 €                836.00 €
Menageri Min Max
Menadžer Mreže (MM) 4000 BV (min. 200 Lično) 50-70 saradnika               240.00 €            1,433.00 €
Menadžer Mreže + 1MM 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)               360.00 €            1,643.00 €
Srebrni MM = 2 MM 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)               673.00 €            2,216.00 €
Zlatni MM =  4 MM 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)            1,066.00 €            5,300.00 €
Smaragd MM =  6 MM 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)            2,270.00 €            7,600.00 €
Diamant MM =  6 MM(2*12K) 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)            3,933.00 €            8,333.00 €
Direktori  Prosek mesečni  Prosek Godišnji
Direktor mreže (DM) = 8 MM 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)         11,500.00 €        138,000.00 €
Zlatni DM = 8 MM (2*16k) 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)         15,000.00 €        180,000.00 €
Zlatni DM = 10 MM (2*16k) 4000 BV bez MM (od toga min. 200 Lično)         21,900.00 €        268,000.00 €
Ima još 2 nivoa…